Barnehagens minste, Knøttene: fra 1-3 år.

Det viktigste hos Knøttene er god omsorg og etablering av trygghet. Dette handler om gode relasjoner mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. I et omsorgsfullt miljø er det også et mål at barna skal utvikle språklige og motoriske ferdigheter. Vi vil nå våre mål gjennom trygge gode rutiner, rim, regler og sang, lek, kos, godt stell, daglige lufteturer og nok hvile.

 

Ukeplan Knøttene:

bibelfortelling og forming
lekegrupper
Fysikkeksperiment eller tema
Turdag
Musikk, Varm mat

Dagsrytme Knøttene:

Frokost og lek
Samling
Utetid
Lunsj
Sove
Frukt
Lek