Barnehagens motto er: Barn som blomstrer

Barnehagens gruppe av barn fra 3-6 år har fått navnet Gartneriet fordi vi vil gi barna best mulig vekstforhold. Vi vektlegger å utvikle et positivt selvbilde hos barna og stimulere deres sosiale utvikling. Språkstimulering og sosial kompetanse fremmes gjennom daglige aktiviteter som samlingsstund, samtaler ved matbordet, filosofering, undring, aktiviteter, turer og lek med mer. Gartneriet har turdager, temasamlinger, lekegrupper, formingsaktiviteter, førskoletrening. Avdelingen har 24 barn.

 

Ukeplan Gartneriet:

Turer
Førskolegruppe/ lekegruppe
Temasamling/bibelfortelling
grupper og varm mat
temasamling7 bibelfortelling

Dagsrytme Gartneriet:

Barnehagen åpner
Vi leker 
Samling for alle
Ulike aktiviteter
Lunsj
Utekaktivitet
Fruktpause
Lek

Førskolegruppe: 1 samling pr uke.

Turmål for 2014-15: Opp på alle Bergens 7 Fjell!

Aktivitetsheftet Trampoline.

Aktivitetsheftet Trampoline.

Vi vil her legge vekt på ulike skoleforberedende aktiviteter som blant annet:

Trampoline: I aktivitetsheftet står det korte oppgavetekster som beskriver hva barna skal gjøre i de ulike oppgavene. Vi ønsker at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former og erfarer ulike typer størrelser, former og mål.

Språksprell: Opplegg med metodiske språkleker. Oppmerksomhet for lyder, rim og regler, stavelsesdeling og forlydsanalyse.
Barna får arbeidsbøker og oppgave ark som skal gi dem kjennskap til det som møter dem på skolen. De får også oppgaver som fremmer finmotorisk mestring og utvikling av tegneferdigheter. Vi kommer til å ha fokus på kalenderåret; hvordan året er delt inn i dager, uker og måneder.

For øvrig har vi fokus på selvstendighet, samarbeid, vente på tur og lytte. Læring skal fortrinnsvis skje på en leken måte. Vi skal øve på ting de må kunne før skolestart som å klare seg selv på do og kle på seg selv. Før sommeren gjennomfører vi en overnattingstur og det er ett av høydepunktene hvert år!

 

AKTIVITET

Barna løser oppgaver og får trent seg på samarbeid