Bedehusbarnehagen

Categories: Bible

Bedehusbarnehagen ( 13/02/2015 )

er en barnehage med 36 barn i alderen 1-5 år.
Gruppen av ansatte består av 4 pedagoger, styrer og assistenter.
Barnehagen har en gunstig beliggenhet i Blomsterdalen i Bergen. Vi flyttet inn i nye lokaler høsten 2008.
Eier av barnehagen er bedehuset Karmel. I dette huset har vi våre lokaler.
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Vi har gode muligheter til å bruke naturen omkring oss og går regelmessig i skogen der vi har aktiviteter og utforsker årstidene med mer. Å lage mat over bål liker vi godt.
Vi har spesielt fokus på språk som grunnlag for læring på de fleste områder og som er en viktige basis for sosial kompetanse. Vi er opptatt av å gi hvert enkelt barn anerkjennelse og trygghet, slik at det opplever å bli sett og får en hverdag som er trygg, spennende og lærerik.
Ellers har vi variert opplegg i barnehagen, musikksamlinger, eksperimenter, matlaging og egne samlinger for førskolebarna.

Barnehagen er praksisbarnehage og tar imot studenter fra NLA barnehagelærer utdanning

Author: Frank